Българска академия на науките

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Книги

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗЕМЯТА ОТ КОСМОСА
НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗЕМЯТА ОТ КОСМОСА
ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И ЕКОЛОГИЧНИ КАТАСТРОФИ – ИЗУЧАВАНЕ, ПРЕВЕНЦИЯ, ЗАЩИТА
ОСНОВИ НА ДИСТАНЦИОННИТЕ АЕРОКОСМИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ
ВЪВЕДЕНИЕ В КОСМОНАВТИКАТА
Методологични изисквания за тестване на данни ...
Атлас на зоните, изложени на риск от цунами по северното черноморско крайбрежие
Природни бедствия и екологични катастрофи
Природни бедствия и екологични катастрофи
Оптични системи за наблюдение на отдалечени обекти
Оптични методи и средства за откриване на отдалечени обекти от борда на космически летателни апарати
Аерокосмически методи в екологията и изучаването на околната среда
Природни екокатастрофи и тяхното дистанционно аерокосмическо изучаване
Кръгови морфоструктури в Средногорието
Екокотастрофи
От Космоса срещу екологичните катастрофи