Българска академия на науките

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Контакти

СЕКЦИЯ „ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС“  е разположена на територията на Академичен комплекс (Научен комплекс 1), община „Слатина“, град София. Удобен достъп от центъра: трамвай № 20, сп. „Завод Електроника“; автобуси 84, 280, тролеи 4, 5, 11, сп. „Студентски общежития“; от аерогарата: автобус 84, сп. „Х-л Плиска“; от Централна ж.п. гара: автобуси 305, 313, 213, 214, сп. „Х-л Плиска“.

За контакт:

Българска Академия на науките
Институт за космически  изследвания и технологии

Секция “Дистанционни изследвания и ГИС”

ПОЩЕНСКИ АДРЕС:

проф. д-р Лъчезар Филчев – РЪКОВОДИТЕЛ СЕКЦИЯ

Българска Академия на науките
Институт за космически изследвания и технологии
Секция “Дистанционни изследвания и ГИС”

ул.”Акад. Г. Бончев”, бл. 1,
София 1113,
БЪЛГАРИЯ

Тел.:  359 (02) 988 35 03
          359 (02) 979 24 11

E-mail: lachezarhf@space.bas.bg

http://www.space.bas.bg

http://www.rse-sri.com

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ