Българска академия на науките

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Патенти

Разработените от учени и специалисти на секция „Дистанционни изследвания на Земята и ГИС“ методи, апаратни средства и технологии са обект на над 50 патента и авторски свидетелства за изобретения и полезни модели.

Тези изобретения са получили редица награди и медали от престижни национални и международни научни, приложни и иновационни форуми.

 

Регистрирани изобретения с патентопритежател ИКИТ-БАН  –  8 бр.

Регистрирани полезни модели с патентопритежател ИКИТ-БАН  –  33 бр.