Българска академия на науките

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Почетни членове

професор д.г.н. Хернани Спиридонов

Заемани длъжности през последните 5 години:

Институт за космически изследвания, Ръководител секция „Дистанционни изследвания на Земята и космоса“, 1976 г. до 2003 г;

Институт за космически изследвания, Председател на Научен съвет, от 1997 г. до 2003;

МОН, Експерт към Фонд “Научни изследвания” – Комисия за “Науки за Земята” 1998 г.

професор д.ф-м.н. Никола Георгиев

 

 

 

 

инженер геолог Маргарита Червеняшка

Заемана длъжност:

БАН-ИКИ, Инженер-геолог, Специалист, 1977

 

 

 

главен асистент  Любомира Кралева

Заемани длъжности през последните 5 години:

Институт за космически изследвания – БАН, научен сътрудник I ст., 2000 г. – до сега.

Институт за космически изследвания – БАН, научен сътрудник II ст., 1981 г. – 2000 г.

НИППИЕС “Енергопроект”, научен сътрудник III ст., 1977 г. – 1981 г.