Българска академия на науките

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Въведение в космонавтиката

Aвтор: проф. Гаро Мардиросян

Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2012 – 261 с.

Книгата “Въведение в космонавтиката” е посветена на една интересна, но същевременно и сложна интердисциплинарна научна и научно-приложна област – космическите изследвания и технологии.

След кратки сведения за космическото пространство, околоземния Космос и изучаването им, читателят се въвежда в отделните елементи на космонавтиката. Разгледани са космическите летателни апарати, орбитите им за различни цели и наземните космически комплекси. Следват основните направления на космонавтиката – космическо апаратуростроене, космическа физика, космическа метеорология, дистанционни изследвания на Земята, космическо материалознание и производство на материали, космически комуникационни системи, космически навигационни и геодезични и системи, космическа биология и медицина. Дадена е и кратка информация за приложението на космическите технологии във военото дело и сигурността. На изследването на други планети от Слънчевата система е посветена последната част на книгата. Естествено, направен е и кратък преглед на историческото развитие и по-големите успехи на космическите изследвания и технологии в България.

В книгата са включени и част от резултатите, получени от автора по време на над 30 години работа в Института за космически изследвания и технологии при Българска академия на науките.

Книгата е предназначена за широка читателска аудитория – научни работници, учащи се в средни и висши граждански и военни учебни заведения, специалисти от комплекса на науки за Земята (география, геофизика, геология, хидрология, метеорология и т.н.), от природните науки, от авиацията и космонавтиката, военни специалисти, преподаватели от всички нива и др.