ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОГОВОРА

 

Тема на договора:

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ПРИРОДНИ НАРУШЕНИЯ В ГОРИТЕ ЧРЕЗ ДИСТАНЦИОННИ МЕТОДИ (FoReS)

 

 

Ръководител: доц. д-р Петър Димитров

 

Координатор: доц. д-р Лъчезар Филчев

 

        Като част от усилията за устойчиво управление и опазване на горските ресурси през последните години се отделя все по-голямо внимание на изследването и документирането на природните нарушения в горите, техните причини, обхват и режим. Въздействието на различни природни фактори като пожари, нападения от насекомни вредители, заболявания по дърветата и екстремни метеорологични явления е осезаемо и засяга не малка част от българските гори. Благодарение на съвременните спътникови технологии за наблюдение на Земята днес имаме възможност да получаваме систематична пространствено-обвързана информация за настъпилите природни нарушения в целия горски фонд. Проектът „Инвентаризация на природни нарушения в горите чрез дистанционни методи“ (Forest disturbance inventory using Remote Sensing - FoReS) има за цел да демонстрира този потенциал като адаптира и тества методи за създаване на стандартизирани и верифицирани картографски информационни продукти, а именно:

    1. Карта на природните нарушения на територията на страната.

    2. Карти на степените на увреждане за отделни засегнати територии.

    3. Карти на възстановителните процеси след пожар за отделни засегнати територии .   

        Тези продукти ще се получават периодично чрез анализ на изображения със средна пространствена разделителна способност (10-20m) от спътниците „Сентинел-1“ и „Сентинел-2“. Те ще предоставят възможност за по-детайлна количествена оценка на мащаба и тенденциите на протичащите процеси, като се надяваме това да е от полза както за специалистите управляващи горските ресурси, така и за изследователите интересуващи се от многогодишната динамика на горските екосистеми.

Проектът e двугодишен, като началото му бе поставено през април 2021 г. Той се осъществява съвместно с Югозападното държавно предприятие ДП-Благоевград и румънската фирма Forest Design SRL, и е финансиран от Европейската космическа агенция - ЕКА (Договор 4000134290/21/NL/CBi).