Българска академия на науките

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Лаборатория „КОСМИЧЕСКИ БИОТЕХНОЛОГИИ“

Ръководител: гл. ас. Илияна Илиева

Основната цел на SpaceBioLab е разработването на автоматизирана система за точно измерване и контрол на параметрите на околната среда, за да се осигури оптимални условия за отглеждане на висши растения при микрогравитация.

История

„Космически биотехнологии“ е създадена през 2015 г. и е приемник на създадената през 1987 г. секция „Космически биотехнологии”. В секцията е разработена първата в света автоматизирана Космическа оранжерия Свет (КО Свет). Разработването на КО Свет започва няколко години по-рано (1983) в сътрудничество с Института по медикобиологични проблеми (ИМБП) – Москва, в рамките на програмата Интеркосмос. През 1985 г., е проведен предварителен експеримент „Субстрат“ на борда на Орбитална станция  Салют-7, за подбор на оптималната фракция на изкуствената почва – субстрат „Балканин“, в която ще бъдат посаждани семената на растенията при бъдещите космически експерименти. КО Свет е монтирана на борда на модула Кристал, скачен с Орбитална станция Мир (ОС Мир) на 10 юни 1990 година. В периода юни-август 1990 г., в партньорство с ИМБП, е проведен първият дългосрочен експеримент с отглеждане на растенията китайско зеле и репички. Експериментите в КО Свет са временно преустановени поради настъпилите политически промени в страните от бившият социалистически блок, и през 1995 г. са възстановени с провеждането на експеримент с отглеждането на пшеница в сътрудничество с Университета на щата Юта и ИМБП. Към КО Свет е добавена система за измерване на газовия обмен (GEMS), за измерване на фотосинтезата и транспирацията на растенията, както и за мониторинг на някои допълнителни параметри на околната среда. През 1996г. на борда на ОС Мир е качена КО Свет-2 – космическа оранжерия с оптимизирани параметри на средата за отглеждане на растения. Към Свет-2 също е добавена наличната вече на борда на ОС Мир система GEMS. В комплекса Свет-2+GEMS в периода 1996-2000 гг. са проведени осем дългосрочни експерименти с растения поставени в сътрудничество с различни международни партньори – Университета на щата Юта, Университета на щата Луизиана и ИМБП. Основна цел на провежданите експерименти е осъществяването на пълен жизнен цикъл на развитие на растенията – „от-семе-до-сем““. Тази цел е постигната за първи път през 1997 г. с растението Brassica rapa, и през 1998 г. и 1999 г. с пшеница. Последният експеримент в КО Свет-2 през май-юни 2000 г. е с растенията китайско зеле, листна горчица, мизуна и рукола. Листа то тях са предоставени на руските космонавти Александър Калери и Сергей Зальотин за да оценят вкусовите им качества.

В КО Свет и КО Свет-2 за първи път в космически условия са получени следните уникални резултати в областта на „космическото растениевъдство“:

– от семена са отгледани репички;

– получени са първо и второ поколение семена от растенията Brassica rapa и пшеница;

– in vivo и in situ са измерени най-важните физиологични процеси на растенията – фотосинтеза и транспирация;

– листа от листни зеленчуци отгледани в космически условия са предоставени на екипажа за храна за да оцени вкусовите им качества.

Последващи анализи на Земята на върнатите проби от експериментите проведени в космически условия обаче показват, че в растенията се наблюдават изменения свидетелстващи за наличие на стресови условия в средата, в която са отглеждани растенията.

На базата на получените резултати и натрупаният опит е разработена концепция за ново поколение космическа оранжерия Свет – КО Свет-3, с адаптивно управление на параметрите на околната среда въз основа както на показанията на датчиците измерващи параметрите на околната среда в листната и кореновата зони, така и въз основа на показанията на системи измерващи различни физиологични показатели на растенията.

По настоящем научните изследвания на Лаборатория „Космически биотехнологии“ са свързани с разработването на елементите на КО Свет-3 и с подобряване и оптимизиране на съществуващите техническите средства и технологии за отглеждане на растения в космически условия.

Съвсем скоро беше добавена камера за заснемане растежа и развитието на растенията, и температурата на листата (вж. повече в Проекти).

Изпълнява се също и проект за проектиране и изработване на установка за пресъздаване и изследване на стресовите условия на околната среда в космическата оранжерия в микрогравитация (вж. повече в Проекти).

За връзка: гл. ас. Илияна Илиева, iliana_ilieva@space.bas.bg