Българска академия на науките

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Лаборатория „ПОЛЕВИ ПОДСПЪТНИКОВИ ИЗМЕРВАНИЯ“

Ръководител: проф. д-р Георги Желев

Основната цел на лабораторията e провеждане на подспътникови експерименти  с научна полева апаратура при разработването на иновативни решения, свързани с усъвършенстване на методите за провеждане на оперативен дистанционен мониторинг на околната среда.

Част от въздушния компонент на „Полевия измерителен комплекс“ е система за въздушно картографиране SENSEFLY eBee Ag, включваща безпилотен летателен апарат (БЛА), две камери и програмно осигуряване за планиране на полета и обработка на снимките, получени по време на картографирането.

 

  

 

Екип от секция „Дистанционни изследвания и ГИС“ към ИКИТ-БАН, съвместно с колеги от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ – Селскостопанска академия, успешно използват системата SENSEFLY eBee Ag при разработването на иновативни решения, свързани с усъвършенстване на методите за провеждане на оперативен дистанционен мониторинг на състоянието на земеделски посеви.

    

 

 

За връзка: проф. д-р Георги Желев, gjelev@space.bas.bg