Българска академия на науките

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

SG µg-SENSE

Тема на договора:

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТАНОВКА ЗА ПРЕСЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В КОСМИЧЕСКАТА ОРАНЖЕРИЯ В МИКРОГРАВИТАЦИЯ (SG µg-SENSE)

Ръководител: гл. ас. Илияна Илиева

                 e-mail: iliana_ilieva@space.bas.bg

                 http://www.space.bas.bg/bio/SpBioBG.htm

Основната цел на проекта е изработване на установката µg-SENSE, в която да могат да бъдат пресъздавани в лабораторни условия на Земята специфичните стресови условия на околната среда наблюдавани в космическата оранжерия в микрогравитация. 

В µg-SENSE възникващите стресови условия ще могат да бъдат прецизно възпроизвеждани и стриктно контролирани за да бъдат изследвани растежа, развитието и репродукцията на растенията при множество експерименти.