Българска академия на науките

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Развитие на научно-информационен комплекс

Тема на договора:

РАЗВИТИЕ НА НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННИЯ КОМПЛЕКС ЗА АЕРОКОСМИЧЕСКИТЕ ПОЛИГОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р. БЪЛГАРИЯ

Ръководител: проф. д-р Евгения Руменина