Българска академия на науките

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Mobi4CAP

Тема на договора:

РАЗРАБОТВАНЕ НА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА СПЪТНИКОВ КОНТРОЛ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА (Mobi4CAP)

Ръководител: проф. д-р Лъчезар Филчев

Координатор: доц. д-р Петър Димитров

Проектът “Разработване на мобилно приложение за спътников контрол на Общата селскостопанска политика (Mobi4CAP)” е финансиран от Правителството на Република България по договор между Института за космически изследвания и технологии при БАН (ИКИТ-БАН) (4000129306/19/NL/SC) и Европейската космическа агенция (ЕКА) в рамките на Плана за европейските коопериращи държави (PECS). Проектът се изпълнява съвместно от ИКИТ-БАН, фирма Лурикс ООД, България и Католическия университет в Лювен, Белгия. Основната цел на проекта е да се разработи базов концептуален дизайн на мобилно приложение за мониторинг на земеделските култури в България – Mobi4CAP, основано на системата Sen4CAP. Системата Sen4CAP е разработена от Католическия университет в Льовен и позволява на разплащателните агенции (РА) в страните членки да осъществяват спътников контрол на Общата селскостопанска политика (ОСП) чрез интегрирането на данни от спътниците “Сентинел” на програма „Коперник“ на ЕК. Служителите на РА имат достъп до различни продукти генерирани от спътникови данни през уеб интерфейс, използвайки настолни компютри. Достъпът до тези продукти ще бъде много полезен и на терена, когато служителите на РА извършват проверки на място. Съществуващият интерфейс обаче не е проектиран за мобилни приложения. Проектът Mobi4CAP е първа крачка към разработването на мобилен интерфейс към системата, който ще позволи достъп до продуктите и на терена. В рамките на този проект партньорите ще работят съвместно с Държавен Фонд „Земеделие“ – РА, за да дефинират потребителските изисквания към мобилното приложение и да го проектират на концептуално ниво. Проектът е с продължителност една година – 2020-2021.