Българска академия на науките

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Изследване на електромагнитното поле

Тема на проекта:

Изследване на електромагнитното поле от далекопроводи и комуникационни съоръжения в Р. Македония. 

Ръководител: проф. дтн Гаро Мардиросян

Анотация:

Договор № 11/2006, сключен между ИКИ-БАН и Институт GAPE – Скопие, Р. Македония