Българска академия на науките

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Forest disturbance inventory using Remote Sensing – FoReS

Тема на договора:

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ПРИРОДНИ НАРУШЕНИЯ В ГОРИТЕ ЧРЕЗ ДИСТАНЦИОННИ МЕТОДИ (FoReS)

Ръководител: доц. д-р Петър Димитров

Координатор: проф. д-р Лъчезар Филчев

Като част от усилията за устойчиво управление и опазване на горските ресурси през последните години се отделя все по-голямо внимание на изследването и документирането на природните нарушения в горите, техните причини, обхват и режим. Въздействието на различни природни фактори като пожари, нападения от насекомни вредители, заболявания по дърветата и екстремни метеорологични явления е осезаемо и засяга не малка част от българските гори. Благодарение на съвременните спътникови технологии за наблюдение на Земята днес имаме възможност да получаваме систематична пространствено-обвързана информация за настъпилите природни нарушения в целия горски фонд. Проектът „Инвентаризация на природни нарушения в горите чрез дистанционни методи“ (Forest disturbance inventory using Remote Sensing – FoReS) има за цел да демонстрира този потенциал като адаптира и тества методи за създаване на стандартизирани и верифицирани картографски информационни продукти, а именно:

  1. Карта на природните нарушения на територията на страната.
  2. Карти на степените на увреждане за отделни засегнати територии.
  3. Карти на възстановителните процеси след пожар за отделни засегнати територии.   

Тези продукти ще се получават периодично чрез анализ на изображения със средна пространствена разделителна способност (10-20m) от спътниците „Сентинел-1“ и „Сентинел-2“. Те ще предоставят възможност за по-детайлна количествена оценка на мащаба и тенденциите на протичащите процеси, като се надяваме това да е от полза както за специалистите управляващи горските ресурси, така и за изследователите интересуващи се от многогодишната динамика на горските екосистеми.

Проектът e двугодишен, като началото му бе поставено през април 2021 г. Той се осъществява съвместно с Югозападното държавно предприятие ДП-Благоевград и румънската фирма Forest Design SRL, и е финансиран от Европейската космическа агенция – ЕКА (Договор 4000134290/21/NL/CBi).