ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


професионална Автобиография

 

Десислава Ганчева ГАНЕВА-КИРЯКОВА

(име, презиме, фамилия)

Служебен адрес:

гр.София 1113

ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 1

тел:       (+359 2) 979 2417

факс:    (+359 2) 988 35 03

е-mail: dganeva@mail.space.bas.bg

       

 

Образование

 

2015

Магистър по ГИС, дистанционни изследвания

University of Southampton, Англия

1994

Инженер Магистър по Телекомуникации

Ecole Nationale Supérieure de Télécommunications a Paris, Франция

1992

Бакалавър по Информатика

Université “Pierre et Marie Curie”- Paris 6, Франция

 

 

Професионален Опит

07.2016 до сега

Провиденти ООД

Пост: Експерт

Задачи: Ежедневна прогноза за производството на електричество от вятърни централи

 

06.2015 – 06.2016

Варна, България

КАН ООД (kan.bg)

 

Пост: ГИС инженер за прецизно земеделие

Задачи: Оценка на възможностите и развитие на услуги за прецизното земеделие базирано на методите на дистанционно наблюдение

 

2014 - 2015

Варна, България

Artelia ЕООД (arteliagroup.com)

 

Проект: Южен Поток Морска част – Български сектор

Клиент: South Stream Transport B.V.

Пост: координатор по разрешителните

Задачи: Координация при подготвяне на водни разрешителни, ПУП за одобрение, процедурите за придобиване на собственост и сервитути, процедури за одобряване на инвестиционния проект, разрешиние за строеж

 

Проект: Предварителна оценка за въздействието върху околната и социална среда на проучвателен сондаж в Блок 1-21 Хан Аспарух в Черно Море

Клиент: Total E&P Bulgaria B.V.

Пост: ГИС инженер

Задачи: Изработване на ГИС карти, което включва събиране на необходимите данни, цифровизация, гео-рефериране

 

2006 – 2013

Варна, България

КАН ООД (kan.bg)

 

Пост: Развитие на вятърен парк и ГИС инженер

Задачи: Различни анализи за намиране на оптимално разположение на вятърен парк на база на вятърен ресурс, разположение на вятърни електрогенератори в парк, изключване на защитени зони и възможност за присъединяване използвайки модели за анализ на вятърна енергия (EMD WindPro2.7, RISOE WAsP8) и ГИС (ArcMap 10.0)

 

2000 – 2005

Париж, Франция

aXigate (aXigate.fr)

 

Съосновател и отговарящ за  маркетинга и проектите на aXigate, система за електронно медицинско досие на пациента

 

1995 – 1999

Париж, Франция

GE Healthcare (gehealthcare.com)

 

Инженер по информатика и телекомуникации. Програмиране на медицински приложения и следене за тяхното приемане от лекарите и необходимите допълнения или промени

 

 

Публикации

 

Ganeva D. 2015. Modelling the ecological niche of macrophythobenthos species along the Bulgarian Black Sea coast. Eleventh Scientific Conference with International Participation SPACE, ECOLOGY, SAFETY (SES2015), 4-6 November 2015, Sofia, Bulgaria

 

 


горе