ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

 

Илина Боянова КАМЕНОВА

(име, презиме, фамилия)

Служебен адрес:     гр.София, 1113,

                                  ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 1

 

тел:                              (+359 2) 979 24 13

 

факс:                          (+359 2) 988 35 03

 

e-mail:                         ilina.kamenova@hotmail.com

 
 

ТРУДОВ СТАЖ

Януари 2012 – Април 2012       Специалист ГИС и Дистанционни изследвания

Water Watch BV, Вахенинген (Холандия), http://www.waterwatch.nl/

Почасова работа като ГИС специалист, включваща интерпретация на сателитни снимки и класификация на земното покритие за нуждите на селското стопанство и устойчиво развитие.

Юни 2011 – Ноември 2011       Стажант

Water Watch BV, Вахенинген (Холандия)

Академичен стаж по ГИС и Дистанционни изследвания. Провеждане на независимо изследване в рамките на фирмен проект за оптимизация на селското стопанство. Писане на предложения и доклади.

Септември 2009 – Февруари 2010    Учител

Частно основно училище ‘Иван Вазов’, София (България)

Преподаване по География и Биология

Октомври 2007 – Юли 2008      Стажант

Национална природо- математическа гимназия, София (България)

Стаж към професионалното обучение като гиманзиален учител по География и Биология

Август 2005 – Октомври 2007 Оператор- въвеждане данни

Geonet-A, София (България)

Векторизация на данни, препработка на географска информация, структуриране на гео- база данни за геоложки и минни проучвания.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ          

Септември 2010 – Април 2013           Магистър по ‘Гео- информационни науки’

Университет Вахенинген, Вахенинген (Холандия)

Програма преподавана на английски език, включваща:

Главна специалност по  'Гео- информационни науки' със специализация в дистанционни изследвания за картиране на земното покритие и точно земеделие.

Подспециалност ‘Пространствено планиране и ландшафтна архитектура’

Октомври 2004 – Септември 2008    Бакалавър по ‘География и Биология’

Софийски Университет, София (България)

Сециалност ‘География и Биология' с професионално обучение като учител.

Септември 1999 – Юни 2004   Гимназия

73 СОУВладислав Граматик’, София (България)

Немска езикова гимназия с профил география и история

ЛИЧНИ УМЕНИЯ                         

Майчин език                                  Български

                                                          

Други езици                                               РАЗБИРАНЕ                         ГОВОРЕНЕ                             ПИСАНЕ

                                                           Слушане      Четене             Участие в разговор                                                           Самостоятелно устно изложение                             

Английски                                       C2                  C2                     C1                                     C1                C1

Немски                                             C1                  C1                     B1                                     B1                B1

Холандски                                       B1                   B2                     A2                                     A2                A2

Ниво: A1/2: Основно ниво на владеене - B1/2: Самостоятелно ниво на владеене - C1/2 Свободно ниво на владеене, Обща европейска езикова рамка

Компютърни умения     Добро владеене на:

Microsoft Office tools (Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio);

специфичен GIS софтуер (ArcGIS, ERDAS, ENVI);

използване ка компютър за научни изседвания и интернет;

статистическо смятане и програмиране с различни пакети на R; базово познание за графични приложения (Adobe PhotoShop; Google SketchUp)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ   

Проекти       Дипломна работа- магистър:

Opportunities of hyperspectral remote sensing to assess nitrogen and chlorophyll content in potato maize and grassland. http://www.wageningenur.nl/

Курсова работа- академичен стаж:

Comparison of land cover classification techniques for paddy rice fields identification, based on Landsat and DMC imagery. A study case in Northern Iran.

Курсова работа- курс по академично консултантство:

SALIX model– truth or dare? GIS and remote sensing integration for 3-D tree growth modelling.

 


горе