ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


професионална Автобиография

Иван Георгиев ЯНЕВ

(име, презиме, фамилия)

 

 

Служебен адрес:

гр.София 1113

ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 1

тел:       (+359 2) 979 24 13

факс:    (+359 2) 988 35 03

е-mail: ivan.yanevmail@gmail.com

 

    

 

Трудов стаж

 

Докторант в секция Дистанционни изследвания и ГИС към ИКИТ-БАН: Февруари 2013 – Февруари 2016

 

Ø  Тема на дисертация: Оценка на динамиката на температурата на земната повърхност в урбанизирани територии чрез дистанционни методи и Уеб-ГИС технологии.

 

Институт за космически изследвания и технологии – БАН. Секция Дистанционни изследвания и ГИС: Декември 2012 - понастоящем

 

Позиция: Географ

Основни задачи и отговорности:

 

Ø  Провеждане на научни изследвания и експериментални разработки

Ø  Събиране, обработване и анализиране на данни

Ø  Обобщаване на научно-техническа информация

Ø  Внедряване на резултатите от научни и експериментални разработки

 

Участие в проект за теренни обходи на газопроводите „Набуко“ и „Южен Поток“: Октомври 2012 – Ноември 2012

 

Позиция: ГИС експерт

Основни задачи и отговорности:

 

Ø  Запис на геопространствени данни чрез използване на GPS и ArcPad софтуер

Ø  Последваща обработка и организация на данните

 

„айлънд българия“ ад, София, България  Юли 2010 – Юни 2012

 

Позиция: ГИС експерт

Основни задачи и отговорности:

 

Ø  Проучване и анализ на подходящи територии

Ø  Разработване и поддръжка на топологично коректна геобазаданни  

Ø  Изработка на доклади и карти

Ø  Работа на терен

Ø  Следене на новини, закони, конкуренция и литература свързани с вятърна енергия

Ø  Комуникация с клиенти и партньори

 

Участие в проект по изграждане на Университетски център за въздушно наблюдение към СУ “Св. Климент Охридски” – 2010 г.

 

Образование

 

Дата: Ноември 2009 – Март 2011

ОКС Магистър СУ „Св. Климент Охридски“, София, България

Специалност Географски информационни системи и картография

 

Дата: Октомври 2005 – Септември 2009

ОКС БакалавърСУ „Св. Климент Охридски“, София, България

СпециалностГеография

 

Дата: Септември 2000 – Май 2005

Средно образование ГПЧЕ „Васил Карагьозов“, Ямбол, България

 

чужди езици и технически умения

 

Ø  Английски език – Upper-intermediate (B2)

Ø  Работа с ArcGis Desktop, Global Mapper, Quantum GIS, Grass GIS, МКАД  софтуер; Основни познания по други Desktop GIS приложения с отворен код

Ø  Опит в разработването на Web GIS приложения (MapServer и Pmapper)

Ø  Широко познаване на различни файлови разширения

Ø  Microsoft Office™ приложения

Ø  Шофьорска книжка (категория ”B”) със 7 години опит

 

интереси

Ø  Настолни ГИС, Уеб ГИС, Дистанционни изследвания, Безпилотни летателни апарати

 

квалификация

Ø  Магистър по Географски информационни системи и картография

Ø  Бакалавър по География; Учител по География


горе